Kontakty

APIS Plastic Slovakia s.r.o.
Areál ZŤS 924,
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 352 411
IČ DPH: SK 202 215 2341
Zapísane v OR Okresného súdu TN, Oddiel: Sro, vložka č. 16560/R

KONTAKTY

Riaditeľ firmy:
Jai-Yeal Yoon

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Kontaktné osoby:
042/4486421
Mgr. Emília Baninec Filová, MBA - manažér personálneho oddelenia
Bc. Ivana Dubovská - referent personálneho oddelenia
Bc. Zuzana Chorvátová - mzdová účtovníčka
Kristína Košinová - referent pre všeobecné záležitosti

Finančné oddelenie:
Kontaktné osoby:
Ing. Iveta Juríčková - finančný manažér
Ing. Miroslava Jurenová - hlavný účtovník
Katarína Pagáčová - referent fin. oddelenia
Ing. Jana Bugalová - referent fin. oddelenia

Výrobné oddelenie
Kontaktné osoby:
Vladimír Palček - Production Manager
Ing. Katarína Prekopová - supervízor plánovania
Mgr. Zuzana Vojvodíková - asistent plánovania
Laura Roháčová - Supervízor

Technické oddelenie
Kontaktné osoby:
Ing. Peter Gramblička - manažér technického oddelenia
Ing. Judita Uhlárová - referent technického oddelenia
Kristián Ragula - nákupca

Oddelenie skladu a logistiky
Kontaktné osoby:
Jaroslav Arbet - logistic @ W-H
Peter Ptáček - Senior teamleader Logistic & W-H

Oddelenie vývoja, výskumu a kvality
Kontaktné osoby:
Ing. Lýdia Yoon Kováčová - manažér kvality
Natália Pagáčová - supervízor
Ing. Marcela Arbetová - inšpektor vstupnej kontroly
Bc. Linda Luščík Fajnorová - inžinier kvality
Mgr. Darina Murková - process & development officer

pobočka Čadca
Kontaktné osoby:
Ing. Zuzana Skopalová - HR Manager
Ing. Patrik Palkech - mzdový účtovník
Zuzana Prengelová - HR officer