Kontakty

APIS Plastic Slovakia s.r.o.
Areál ZŤS 924,
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 352 411
IČ DPH: SK 202 215 2341
Zapísane v OR Okresného súdu TN, Oddiel: Sro, vložka č. 16560/R

KONTAKTY

Riaditeľ firmy:
Jai-Yeal Yoon

Recepcia:
042/448 6461, 042/281 8572

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Kontaktné osoby:
Bc. Emília Filová - manažér personálneho oddelenia
Bc. Ivana Dubovská - referent personálneho oddelenia
Bc. Zuzana Chorvátová - referent personálneho oddelenia
Kristína Košinová - referent pre všeobecné záležitosti
Emília Straková - mzdová účtovníčka

Finančné oddelenie:
Kontaktné osoby:
Ing. Janka Černá - finančný manažér
Ing. Paulína Svoradová - účtovník
Monika Ľuptáková - asistent finančného oddelenia
Juríčková Iveta - nákladový špecialista

Výrobné oddelenie
Kontaktné osoby:
Ing. Katarína Prekopová - supervízor plánovania
Mgr. Zuzana Vojvodíková - asistent plánovania
Laura Roháčová - Senior Production Engineer
Jana Šimová - Production Manager

Technické oddelenie
Kontaktné osoby:
Ing. Peter Gramblička - supervízor technického oddelenia
Ing. Judita Uhlárová - referent technického oddelenia
Adrián Gazdík - nákupca

Oddelenie skladu a logistiky
Kontaktné osoby:
Jana Gulišová - supervízor skladu
Jaroslav Arbet - Senior teamleader Logistic & W-H

Oddelenie vývoja, výskumu a kvality
Kontaktné osoby:
Ing. Lýdia Yoon Kováčová - manažér kvality
Vladimíra Marková - asistent manažéra kvality
Ing. Marcela Arbetová - inšpektor vstupnej kontroly
Bc. Linda Luščík Fajnorová - inžinier kvality
Ivana Bieliková - Senior process quality engineer
Ing. Jana Kubusová - process develop engineer
Katarína Červená - process & development officer

pobočka Čadca
Kontaktné osoby:
Ing. Zuzana Skopalová - HR Manager
+421 911 169 400 - skopalova.zuzana@apisplastic.sk

Emília Kantoríková - mzdový účtovník
+421 911 169 402 - kantorikova.emilia@apisplastic.sk

Zuzana Prengelová - HR officer
+421 911 196 041 - prengelova.zuzana@apisplastic.sk