Kontakty

APIS Plastic Slovakia s.r.o.
Areál ZŤS 924,
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 352 411
IČ DPH: SK 202 215 2341
Zapísane v OR Okresného súdu TN, Oddiel: Sro, vložka č. 16560/R

KONTAKTY

Riaditeľ firmy:


Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Kontaktné osoby:
042/4486421
- manažér personálneho oddelenia
- referent personálneho oddelenia
- mzdová účtovníčka
- referent pre všeobecné záležitosti

Finančné oddelenie:
Kontaktné osoby:
- finančný manažér
- hlavný účtovník
- referent fin. oddelenia
- referent fin. oddelenia

Výrobné oddelenie
Kontaktné osoby:
- Production Manager
- supervízor plánovania
- asistent plánovania
- Supervízor

Technické oddelenie
Kontaktné osoby:
- manažér technického oddelenia
- referent technického oddelenia
- nákupca

Oddelenie skladu a logistiky
Kontaktné osoby:
- logistic @ W-H
- Senior teamleader Logistic & W-H

Oddelenie vývoja, výskumu a kvality
Kontaktné osoby:
- manažér kvality
- supervízor
- inšpektor vstupnej kontroly
- inžinier kvality
- process & development officer

pobočka Čadca
Kontaktné osoby:
- HR Manager
- mzdový účtovník
- HR officer