Profil firmy

Spoločnosť APIS Plastic Slovakia s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín dňa 15. marca 2006.

Predmetom podnikania firmy APIS Plastic Slovakia s.r.o. je:

  • výroba výrobkov z plastov v primárnej forme výroba platní, fólií, hadíc a profilov z plastov
  • výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
  • výroba obalov z plastov
  • výroba tovaru z plastov
  • výroba strojov
  • výroba obrábacích strojov
  • výroba rozhlasových a televíznych vysielačov, telefónnych a ďalekopisných prístrojov
  • výroba rozhlasových a televíznych prijímačov, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je výroba predmetov z plastov používaných v automobilovom priemysle. Firma sídli v priemyselnom areáli v meste Dubnica nad Váhom, čo je z pohľadu jej zamerania na automobilový priemysel veľmi výhodné. V blízkosti je dostupná ako diaľničná, tak i železničná sieť. Poloha je perspektívna aj z dôvodu umiestnenia medzi troma hlavnými oblasťami SR, v ktorých pôsobí automobilový priemysel – Žilina (Kia Motors Slovakia, 65km), Trnava (PSA Peugeot Citroen, 100km) a Bratislava (Wolkswagen, 140km). Spoločnosť APIS Plastic Slovakia s.r.o. k dnešnému dňu zamestnáva takmer 400 výrobných pracovníkov a obslužných zamestnancov a 20 administratívnych zamestnancov. Výroba prebieha v trojzmennej prevádzke pri 8-hod. zmennosti výrobných robotníkov. Hlavnú produkciu výroby v súčasnosti tvoria plastové výrobky pre automobilový priemysel. Medzi najväčších odberateľov patrí prostredníctvom spoločnosti SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA spoločnosť KIA Motors Slovakia, s ktorou je podpísaná dlhodobá zmluva o dodávke výrobkov. K ďalším odberateľom patrí BEST AUTOTECH Sp. Zoo Bažanowice, SKOCZÓW, POLAND.