Contacts

(Slovenńćina) APIS Plastic Slovakia s.r.o.
Are√°l ZҧS 924,
018 41 Dubnica nad V√°hom

IńĆO: 36 352 411
IńĆ DPH: SK 202 215 2341
Zap√≠sane v OR Okresn√©ho s√ļdu TN, Oddiel: Sro, vloŇĺka ńć. 16560/R

KONTAKTY

Riaditeńĺ firmy:
Jai-Yeal Yoon

Oddelenie riadenia ńĺudsk√Ĺch zdrojov
Kontaktné osoby:
042/4486421
Mgr. Em√≠lia Babinec Filov√°, MBA - manaŇĺ√©r person√°lneho oddelenia
Bc. Ivana Dubovsk√° - referent person√°lneho oddelenia
Bc. Zuzana Chorv√°tov√° - mzdov√° √ļńćtovn√≠ńćka
Krist√≠na KoŇ°inov√° - referent pre vŇ°eobecn√© z√°leŇĺitosti

Finanńćn√© oddelenie:
Kontaktné osoby:
Ing. Iveta Jur√≠ńćkov√° - finanńćn√Ĺ manaŇĺ√©r
Ing. Miroslava Jurenov√° - hlavn√Ĺ √ļńćtovn√≠k
Katar√≠na Pag√°ńćov√° - referent fin. oddelenia
Ing. Jana Bugalov√° - referent fin. oddelenia

V√Ĺrobn√© oddelenie
Kontaktné osoby:
Vladim√≠r Palńćek - Production Manager
Ing. Katarína Prekopová - supervízor plánovania
Mgr. Zuzana Vojvodíková - asistent plánovania
Laura Roh√°ńćov√° - Superv√≠zor

Technické oddelenie
Kontaktné osoby:
Ing. Peter Gramblińćka - manaŇĺ√©r technick√©ho oddelenia
Ing. Judita Uhlárová - referent technického oddelenia
Kristi√°n Ragula - n√°kupca

Oddelenie skladu a logistiky
Kontaktné osoby:
Jaroslav Arbet - logistic @ W-H
Peter Pt√°ńćek - Senior teamleader Logistic & W-H

Oddelenie v√Ĺvoja, v√Ĺskumu a kvality
Kontaktné osoby:
Nat√°lia Pag√°ńćov√° - superv√≠zor
Ing. Marcela Arbetov√° - inŇ°pektor vstupnej kontroly
Bc. Linda LuŇ°ńć√≠k Fajnorov√° - inŇĺinier kvality
Mgr. Darina Murkov√° - process & development officer

pobońćka ńĆadca
Kontaktné osoby:
Ing. Zuzana Skopalov√° - HR Manager
Ing. Patrik Palkech - mzdov√Ĺ √ļńćtovn√≠k
Zuzana Prengelov√° - HR officer